SKUP CYSTERN

Skup Cystern  do przewozu cieczy, gazów oraz ciał stałych wraz z jego wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym.

  • Skupujemy cysterny o pojemnościach mniejszych niż 450 litrów (tzw. przenośną) o konstrukcjach umożliwiających ich przenoszenie i transport oraz o pojemności powyżej 450 litrów (tzw.odejmowalną)
  • Skupujemy cysterny stałe o pojemności większej niż 1000 litrów które są trwale przymocowana do ramy pojazdu lub naczepy.
  • Skup cystern zamkniętych hermetycznie.